หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา 2022 Train The Trainers หัวข้อ “แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา 2022 Train The Trainers หัวข้อ “แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

admin cca
2022-04-18 01:09:20

      สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยร่วมกับสาขาวิชาโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนา 2022 Train The Trainers หัวข้อ “แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อิสรี ไพเราะ หัวหน้าแขนงวิชาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต พฤกธรา เป็นตัวแทนอาจารย์ประจำแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารมงกุฏสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์