หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ ได้พูดคุยความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร นอกกรอบ และการผลิตบัณฑิตที่เก่งเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ กับคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท SEARCH ENTERTAINMENT ผู้ผลิตรายการรายการข
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ ผศ.วิชชา สันทนาประสิทธิ์ ได้พูดคุยความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตร นอกกรอบ และการผลิตบัณฑิตที่เก่งเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ กับคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท SEARCH ENTERTAINMENT ผู้ผลิตรายการรายการข

admin cca
2022-04-18 01:02:01