หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี เเม้นอินทร์ หัวหน้าเเขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมเป็นส
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี เเม้นอินทร์ หัวหน้าเเขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมเป็นส

admin cca
2022-03-20 22:07:07


        ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ อาจารย์เรวดี ไวยวาสนา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี เเม้นอินทร์ หัวหน้าเเขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสาพร้อมกับผู้เข้าร่วมโครงการ SSRU Stay Strong ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกล Office Syndrome จัดทำถุงประคบร้อน SSRU CARE BAG เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายภารกิจพยาบาล นำไปรักษาผู้ที่มีอาการ Office Syndrome

       ทั้งนี้ ผู้จัดทำโครงการ SSRU Stay Strong ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกล Office Syndrome จึงได้นำถุงประคบร้อน SSRU CARE BAG มอบให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ฝ่ายภารกิจพยาบาล จำนวน 140 ถุง เพื่อนำไปรักษาผู้ที่มีอาการ Office Syndrome

        ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาณี เเม้นอินทร์ หัวหน้าเเขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นเกียรติมาร่วมมอบถุงประคบร้อน SSRU CARE BAG ให้กับฝ่ายภารกิจพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี และขอขอบพระคุณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ ร้านปริ้นท์แอนด์ปั๊มพ์, โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, พลาสเตอร์บรรเทาปวด ไทเกอร์ บาล์ม, นมถั่วเหลืองแลคตาซอย, ขนมธัญพืช เกรนเน่ย์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ SSRU Stay Strong ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ห่างไกล Office Syndrome


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์