หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19 บริเวณห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงาน ลิฟต์และทางเดินภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19 บริเวณห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงาน ลิฟต์และทางเดินภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

admin cca
2022-03-20 21:56:40


         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน Covid-19 บริเวณห้องผู้บริหาร ห้องสำนักงาน ลิฟต์และทางเดินภายในวิทยาลัย เพื่อเตรียมสำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ โดยรับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์