หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ดร.นันทิดา โอฐกรรม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และขอขอบคุณ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด [มิสทิน] เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการ “Person
ดร.นันทิดา โอฐกรรม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และขอขอบคุณ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด [มิสทิน] เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการ “Person

admin cca
2022-04-18 00:57:35

       ดร.นันทิดา  โอฐกรรม อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และขอขอบคุณ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด [มิสทิน] เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการ “Personality Level Up เปลี่ยนแล้วปัง บุคลิกภาพเป๊ะ” ของนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 10,000 บาท


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์