หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin cca
2022-04-18 00:35:21

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน เข้ามอบกระเช้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี อาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์