หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > นิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (Direct Admission) รับตรงกว่านี้ไม่มีแล้ว
นิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (Direct Admission) รับตรงกว่านี้ไม่มีแล้ว

admin cca
2022-06-09 13:25:27

เหลือเพียง 6 วัน!!!ตัดสินใจสมัคร รอบรับตรง เราเตรียมที่นั่งเรียนให้ทุกคนแล้ว
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น 
นิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (Direct Admission) 
รับตรงกว่านี้ไม่มีแล้ว

 
1.รหัสวิชา 3335 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนกรุงเทพ (40 คน) 
2.รหัสวิชา 3338 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนนครปฐม(40 คน) 
3.รหัสวิชา 3336 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนกรุงเทพ(20คน) 
4.รหัสวิชา 3339 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนนครปฐม (40 คน) 
5.รหัสวิชา 3322 นิเทศศาสตร์ (โฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนกรุงเทพ (20 คน) 
6.รหัสวิชา 3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนนครปฐม (60 คน) 
7.รหัสวิชา  3337 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนกรุงเทพ (20 คน) 
8.รหัสวิชา 3340 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนนครปฐม (20 คน) 
9.รหัสวิชา3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนนครปฐม (150 คน) หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(นานาชาติ)


ห้องเรียนนครปฐม 
1.รหัสวิชา 9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) (20 คน) 
2.รหัสวิชา 9306 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)  (20 คน) 

สมัครและดูรายละเอียด ที่ https://admission.ssru.ac.th 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
สอบถามเพิ่มเติมที่......มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 02-1601380  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ https://ssru.ac.th https://cca.ssru.ac.th Line : @cca.ssru
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 065-242 7588 , 065-242 7688
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
https://admission.ssru.ac.th/isqy01 
#นิเทศศาตร์ #เรียนไหนดี #สวนสุนันทา #เด็ก65 #หาที่เรียนต่อ #ราชภัฏ #นิเทศศาตร์อันดับต้นๆ #tcast65 #เด็กม6 #นิเทศสวนนัน