หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

admin cca
2021-08-18 10:27:26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 

เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การดำเนินงานของ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และแจ้งยุทธศาสตร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน 

วาระประกอบด้วย

 -แนวทางการคืนค่าเทอมแก่นักศึกษา

 -วิสัยทัศน์ และทิศทางการทำงานในการขับเคลื่อนองค์กร 

-การปรับโฉม เวปไซต์ส่วนตัวอาจารย์ ให้สวยงามและพร้อมใช้งานการสอนออนไลน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และอื่นๆ  อาทิ ส่วนงานสารบรรณ การเบิกจ่าย การประหยัดค่าใช้จ่าย และ ทิศทางในการสื่อสารกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ในช่วงวิกฤติการณ์ โรคโควิด-19 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์การประชุมจาก  ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม)


#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

#นิเทศศาสตร์

#สวนสุนันทา

#กัญภัสอู่ตะเภา