หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์ เพื่อสืบสาน ต่อยอด และอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์ เพื่อสืบสาน ต่อยอด และอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

admin cca
2022-03-20 21:43:16


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์