หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > Higher education sandbox .., คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment ผู้ผลิตรายการข่าว ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงาน Public Presentation รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์และสื่อบันเทิงอีกมากมาย ประชุม หารือ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะ
Higher education sandbox .., คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Search Entertainment ผู้ผลิตรายการข่าว ผลิตรายการโทรทัศน์ จัดงาน Public Presentation รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์และสื่อบันเทิงอีกมากมาย ประชุม หารือ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะ

admin cca
2022-05-18 14:02:49