หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (Admission)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (Admission)

admin cca
2022-05-24 14:14:30

มาเป็นนักนิเทศศาสตร์ตัวจริง...ที่ราชภัฏอันดับ 1 (14 สมัย) ซ้อน

------------------------------------------------------------

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (Admission) โดยเปิดรับดังนี้

__________________หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต______________________

- รหัสวิชาเลือก 3335 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนกรุงเทพ

- รหัสวิชาเลือก 3338 นิเทศศาสตร์ (การสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รหัสวิชาเลือก 3336 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนกรุงเทพ

- รหัสวิชาเลือก 3339 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รหัสวิชาเลือก 3322 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนกรุงเทพ

- รหัสวิชาเลือก 3332 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รหัสวิชาเลือก 3337 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนกรุงเทพ

- รหัสวิชาเลือก 3340 นิเทศศาสตร์ (การผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

- รหัสวิชาเลือก 3329 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนกรุงเทพ

- รหัสวิชาเลือก 3334 นิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) ห้องเรียนวิทยาเขตนครปฐม

_____________________หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต____________________

-รหัสวิชาเลือก 9303 ศิลปะภาพยนตร์ (การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ

-รหัสวิชาเลือก 9306 การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล) หลักสูตรนานาชาติ

นักศึกษาสนใจสมัครและสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ https://admission.ssru.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน  2565
สอบถามเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร.02-1601380


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์