หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างวิศวกรสังคมเพื่อจิตสาธารณะและพัฒนาสังคม นำทีมโดย ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทีมสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างวิศวกรสังคมเพื่อจิตสาธารณะและพัฒนาสังคม นำทีมโดย ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทีมสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริม

admin cca
2022-04-18 00:50:30

          

        เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 8.00-16.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างวิศวกรสังคมเพื่อจิตสาธารณะและพัฒนาสังคม นำทีมโดย ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทีมสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะต่อสังคมให้กับนักศึกษา และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ ร่วมกับส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ วัดพุทธธรรมรังษี อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์