หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประชุมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษารอบ 2 และรอบ 3
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ประชุมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษารอบ 2 และรอบ 3

admin cca
2022-03-20 21:36:32

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 (Quota) และรอบที่ 3 (Admission) ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์