หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2)

admin cca
2023-10-19 22:51:30

It's here!! There are young people who have already greeted me and the chat has already broken up!!  Procedure for interview and self-report for the Portfolio round for direct admission (2nd time) of the College of Communication Arts Suan Sunandha Rajabhat University Follow this step now.

มาแล้วจ้าาา!! มีน้องๆทักมาแบบแชทแตกไปแล้วจ้าาา !! ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว รอบ Portfolio รับตรง (ครั้งที่ 2) ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำตามขั้นตอนนี้เลย