หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10
ผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10

admin cca
2022-04-18 00:54:33

        วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ส่งตัวแทนผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต พฤกธรา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชน ระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2565 จัดโดย สถาบันอิศรา เพื่อให้วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางด้านภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีองค์กรสื่อมวลชน 50 องค์กรได้ทำกิจกรรม และทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังนำความรู้จากวิทยากรชั้นแนวหน้า ในวงการสื่อสารมวลชน  นักวิชาการ ด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาสังคมต่อไป

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์