หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)
ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission)

admin cca
2022-05-18 15:37:47

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
(รอบที่ 3 Admission) ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
#กรณีที่ผ่านการคัดเลือกผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ที่เว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/