หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 67!!!
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 67!!!

admin cca
2023-10-19 22:38:26

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี 67!!!

--จบไปได้งานฉ่ำใจ!! ทุกคน

--เรียนร่วมในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง

--เรียนในสถานการณ์จริงเพื่อเป็นมืออาชีพ 

--ฝึกงานและจบได้ก่อนหากต้องการ

--มีทุนอบรมต่างประเทศ

 --บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทันสมัย สวยงาม 

--อุปกรณ์และอาคารเรียนฝึกปฏิบัติเสมือนจริง

--เรียนยืดหยุ่น Hybrid learning

--จบไปได้งานฉ่ำ  ทุกคน

--เรียนที่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

กรุงเทพฯ และนครปฐม 

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน และ
แคลริเน็ตอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, โทรทัศน์,
โทรศัพท์, ห้องข่าว และ ข้อความ