หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการคำแนะนำอย่างเป็นทางการ จึงมีการจัดกิจกรรม “สวนสุนันทาพารุ่ง” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรทุกคณะ ทุกสาขา พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้
เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการคำแนะนำอย่างเป็นทางการ จึงมีการจัดกิจกรรม “สวนสุนันทาพารุ่ง” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรทุกคณะ ทุกสาขา พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้

admin cca
2022-05-18 15:35:24

เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต่ยังมีข้อสงสัยและต้องการคำแนะนำอย่างเป็นทางการ จึงมีการจัดกิจกรรม “สวนสุนันทาพารุ่ง”  เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการรับสมัคร ข้อมูลหลักสูตรทุกคณะ ทุกสาขา พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่ ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แล้วพบกันนะคะเด็กๆ

'สวนสุนันทา' พารุ่ง รับตรงรอบ 4 Direct Admission 

20 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 09.30-12.30 น. 

ชมไลฟ์สดผ่านเพจเฟสบุ๊ค : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  #dek65#DEK65#dek66 

eduzones.com/2022/05/16/ssr

สมัครเรียน : admission.ssru.ac.th