หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > ผู้ที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ผู้ที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

admin cca
2023-04-15 15:57:37

แจ้งข่าว!!!!!! ผู้ที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ และโครงการทุนเพชรสุนันทา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

- ประเภทความสามารถทางวิชาการ จำนวน 5 แขนงวิชา ดังนี้

1.แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว 

2.แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

3.แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด 

4.แขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย 

5.แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 

โดย Add Line QR-Code เข้ากลุ่ม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เพื่อรับการสัมภาษณ์ทาง VDO CALL ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. **ไม่ต้องส่งผลงาน Portfolio**

- โครงการทุนเพชรสุนันทา โดยส่งผลงาน Portfolio ผ่าน Google Form ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566 เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ทาง VDO CALL ในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

การตั้งชื่อไฟล์ที่แนบมา : Portfolio ชื่อ สกุล เลขที่สมัครสอบ (ตัวอย่างชื่อไฟล์: Portfolio นางสาวศึกษา เรียนดี 66128302001)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.facebook.com/CCA.SSRU

ชื่อเพจ : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

โทร.  065 242 7588, 065 242 7688