หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม -31 มีนาคม 2567 โดยเปิดรับทั้ง 2 ประเภท
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม -31 มีนาคม 2567 โดยเปิดรับทั้ง 2 ประเภท

admin cca
2024-01-17 20:08:28

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 (Quota) ระหว่างวันที่ 8 มกราคม -31 มีนาคม 2567 โดยเปิดรับทั้ง 2 ประเภท ดังนี้

- นักศึกษาทุนเพชรสุนันทา รับสมัคร 1 คน (แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ         

2. แฟ้มสะสมผลงาน

3. มีค่าเฉลี่ย GPAX ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

4. จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose

(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)

5. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP TUGET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

6. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน

ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น

7. สอบสัมภาษณ์Online

- นักศึกษาโควต้าความสามารถทางวิชาการ                            

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป                                                                                      

2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50                  

3.จดหมายแนะนำตัว Statement of Purpose (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามความสามารถ)

4. หากมีผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP TUGET เป็นต้น (ถ้ามีมาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือผลงาน

ทางวิชาการ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร เป็นต้น

6. สอบสัมภาษณ์Online

อย่าลืมกดติดตามเพจกันไว้นะจ้ะจะได้ไม่พลาดดดดดข่าวสารดีๆ!!

คุยกับแอดมิน : โทร. 065-2427588 หรือ INBOX เพจ @CCA.SSRU

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th