หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับมอบจากอธิการบดีฯ เดินทางมาลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ เซิรช์ ไลฟ์ สตูดิโอ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์รับมอบจากอธิการบดีฯ เดินทางมาลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ เซิรช์ ไลฟ์ สตูดิโอ

admin cca
2023-02-20 14:06:02

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

     วันนี้ ผศ.ดร. คมสัน โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเดินทางไปพบปะพูดคุยกับ คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซิร์ชเอนเตอร์เทนเมนท์จำกัด ณ เซิรช์ไลฟ์ สตูดิโอ รามคำแหง 81 /1ซึ่งเป็นสตูใหม่ที่มีความพร้อมด้านการผลิต คอนเทนต์ จัดแสดงดนตรี กิจกรรมในรูปแบบสด และถ่ายทอดออนไลน์ 

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


         บริษัทเซิรช์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เป็นผู้ผลิตรายการมากกว่า 20 รายการ จัดกิจกรรมและผลิตนักร้องนักแสดงและเชื่อมโยงกับสื่อหลักอย่างช่อง 3 มาเป็นเวลานาน โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ (CCA) ได้ดำเนินการส่งนักศึกษา พัฒนาความรู้ และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่ และความบันเทิงด้วยดีเสมอมาจึงมีการตกลง ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ที่จะร่วมกันพัฒนานักศึกษา บุคลากรสายนิเทศศาสตร์  ในการฝังตัวเรียนรู้ในหน่วยงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสื่อสารมวลชนกับบริษัทเซิรช์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เก่งเฉพาะทางนิเทศศาสตร์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน,
กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


         ทั้งนี้คุณอารม์  วิบูลย์ ลีรัตนขจร กล่าวว่า “หน้าที่ของคนไทยคือต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมให้คนไทยเก่งขึ้น เราต้องไม่เทียบกันเองแต่เราควรต้องเทียบเคียงต่างประเทศได้” วันเดียวกันนี้ ผู้บริหาร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามและพูดคุยหารือ เดินสำรวจ สตูดิโอ และพบนักศึกษาที่มาฝังตัวที่นี่ เป็นรุ่นที่ 2 ในวันเดียวกันด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, โทรทัศน์ และ
สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ โทรทัศน์ และ
หน้าจอ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยืน