หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มอบเงินบริจาค จากการจัดโครงการรักษ์ไพร ไปให้ถึงเธอ (Little Herb Bigger Heart Project)
ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มอบเงินบริจาค จากการจัดโครงการรักษ์ไพร ไปให้ถึงเธอ (Little Herb Bigger Heart Project)

admin cca
2022-03-20 22:55:42