หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มอบเงินบริจาค จากการจัดโครงการรักษ์ไพร ไปให้ถึงเธอ (Little Herb Bigger Heart Project
ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นำทีมนักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มอบเงินบริจาค จากการจัดโครงการรักษ์ไพร ไปให้ถึงเธอ (Little Herb Bigger Heart Project

admin cca
2022-04-18 00:34:28


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์