หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรมวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรมวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย

admin cca
2022-02-16 22:25:02

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย ให้แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร โดยจัดกิจกรรมบริการตรวจวัดสายตาจากหมอแว่นตา สาขาหอนาฬิกาศาลายา เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับบริการตรวจวัดสายตา ตัดแว่นตา และบริการล้างแว่นตาฟรี ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์