หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลพชรสุวรรณ” สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านภาษา และศิลปะการแสดง ในงานประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เนื่อง
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ “รางวัลพชรสุวรรณ” สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านภาษา และศิลปะการแสดง ในงานประกาศเกียรติคุณ บุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เนื่อง

admin cca
2022-04-18 01:35:21