หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > แจ้งนักเรียนที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สอบสัมภาษณ์ทาง VDO CALL
แจ้งนักเรียนที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สอบสัมภาษณ์ทาง VDO CALL

admin cca
2022-04-18 01:31:05