หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมทำความตกลงในการพัฒนาทางวิชาการและเตรียมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับ มหาวิทยาลัยซิลลา โดยอธิการบดี Mr. Her num sik (อดีตนายกเมืองปูซาน)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมทำความตกลงในการพัฒนาทางวิชาการและเตรียมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับ มหาวิทยาลัยซิลลา โดยอธิการบดี Mr. Her num sik (อดีตนายกเมืองปูซาน)

admin cca
2023-03-19 20:43:42

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมทำความตกลงในการพัฒนาทางวิชาการและเตรียมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับ มหาวิทยาลัยซิลลา โดยอธิการบดี Mr. Her num sik (อดีตนายกเมืองปูซาน)

ให้เกรียรติร่วมพิธีลงนามพร้อม ผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย

....มหาวิทยาลัยซิลลาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในเมืองปูซานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนอาชีพ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Silla University มีความเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัย 175 แห่งใน 28 ประเทศ และรัฐบาลส่งเสริมให้

เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติโดยมีคณะ ที่สอนด้านการสื่อสาร การสร้างคอนเทนต์ และผลิตรายการทางออนไลน์ รวมทั้งคณะแพทย์ การบิน วิศวะ  การออกแบบ อุตสากรรมอาหาร อากาศยาน ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพและกีฬา ประชาสัมพันธ์  ดิจิทัล และอื่นๆมากกว่า 15 คณะ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยุ่บนภูเขาสูงมองเห็นวิวชายฝั่งปูซาน มีบรรยากาศสวยงามตลอดทุกฤดู จึงมีนักศึกษาจากต่างชาติมาเรียนภาษาเกาหลีมากกว่า 500 คนต่อปีและมีนักศึกษาเกาหลีใต้รวม 1 หมื่นคน

โดยการลงนามครั้งนี้ คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภานำทีมคณะ  รับอนุญาติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีฯ สวนสุนันทาไปร่วมลงนามและพูดคุยเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น เพื่ออบรมด้านการสื่อสารและพัฒนาทักษะทางดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์

    อธิการบดี Mr Her num sik เคยเป็นอดีตนายกเทศบาลเมืองปูซาน ได้เคยเดินทางมาร่วมมือกับผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานครฯในการจัดกิจกรรมทางการพัฒนาเมือง  ได้กล่าวในพิธีลงนามครั้งนี้ว่า “ยินดีที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขณะนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยซิลลา พัฒนาสู่การเป็น international university มีการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้ชาวต่างชาติมาที่นี่ ขณะนี้อาคาร สถาบันภาษามีนักศึกษาจากหลายชาติมาเรียนและพัก  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีคณะที่สอนด้านสื่อ และสื่อดิจิทัล อันน่าจะตรงกับที่ ราชภัฏสวนสุนันทาและวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ต้องการส่งนักศึกษามาเรียน  “

ทั้งนี้ ผศ .กัญภัส อู่ตะเภากล่าวว่า “ยินดีและเป็นเกรียรติ นักศึกษาไทยต้องการเรียนรู้ด้านสื่อ และคอนเทนต์ ที่ทางเกาหลีทำได้ดีดังไปทั่วโลกและสวนสุนันทา ก็มีความพร้อมในหลายด้าน ให้คนเกาหลีที่สนใจมาเรียนได้เช่นกัน หวังว่าจะได้พัฒนาร่วมกันต่อไป เพราะเยาวชนไทยก็ชื่นชอบในวัฒนธรรมเกาหลี อีกทั้งที่ซิลลาก็มีความพร้อมในการสอนและสถานที่มาก”

ในช่วงบ่าย ผู้บริหารได้นำชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติการด้านแพทย์ การอากาศยาน หอพัก

 ห้องสตูดิโอ  อาคารเรียนรู้สำหรับชุมชน สถาบันสอนภาษา  และบริเวณโดยรอบมหาลัยซึ่งจัดเป็นแคมปัสที่มีความพร้อมในการศึกษา โดยสื่อของปูซานได้ลงข่าวพิธีการลงนามครั้งนี้ ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (ตามภาพ)

Project mgr: asst.Jib

Pic ,mg trip: Dr.Mai

Translate& Mou cer.:Mr make

Assit pro.:Dr.pup

Gov.doc: Eknarin, Kung,Air

Support: President of the University Council,president ssru., vice president,

President and onwer silla U.

#sillauniversity

#pusan

#international university

#ssru

#cca

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

#universitykorea

#thailanduniversity