หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขยายเวลารับสมัคร ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค (ประจำอาคาร) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 1 เม.ย. 65 สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม
ขยายเวลารับสมัคร ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค (ประจำอาคาร) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 1 เม.ย. 65 สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

admin cca
2022-03-20 22:40:32


#รับสมัครงานสวนสุนันทา

ขยายเวลารับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ช่างเทคนิค (ประจำอาคาร) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. - 1 เม.ย. 65 สังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

https://personnel.ssru.ac.th/.../view/newsjob1102651001

#สวนสุนันทา #ssru