หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ และ ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร รวมถึง นายอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ ร่วมมือกั
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ และ ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร รวมถึง นายอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ ร่วมมือกั

admin cca
2023-02-20 13:54:38

     วันนี้ (11 ม.ค. 2566) บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการสายธุรกิจโทรทัศน์ และ ดร.อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร รวมถึง นายอภิชาติ์ หงส์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจบีอีซี สตูดิโอ ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (มรภ.สวนสุนันทา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ทำพิธีลงนามแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาบุคลากร ตามนโยบายแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในบริษัท

        นายสุรินทร์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาของบริษัทว่า บริษัท บีอีซี เวิลด์ อยู่กับคนไทยมานานแล้วในนามของช่อง 3 เป็นที่รู้จักในด้านของละครและข่าว หลายปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่างๆ ช่อง 3 เองก็ต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำงาน จากเดิมเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโทรทัศน์เป็นหลัก ก็เปลี่ยนมาเป็นบริษัทที่ผลิตคอนเทนต์ พัฒนาและต่อยอดคอนเทนต์ ในการสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดสู่สังคมในระดับชาติและนานาชาติ ผ่าน TV และ OTT Platform “3PLUS” เพื่อเป็นผู้นำด้านการผลิตคอนเทนต์ ซึ่งในอนาคตข้างหน้า บีอีซี เวิลด์ คงจะมีความพึ่งพาที่จะได้จากทางมหาวิทยาลัย ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี หวังว่าจะเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จ

       ด้าน ผศ.กัญภัส กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางบีอีซี เวิลด์ นอกเหนือจากการลงนามอย่างเป็นทางการ นักศึกษาได้รับการซัปพอร์ตจากทางบีอีซีเรื่อยมา เปิดมา 37 ปี นักศึกษากระจายทั่วประเทศเป็นแสนคน ยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยคือ เราจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือทางอาชีพ เพราะว่านักศึกษาจะเรียนแค่ในห้องเรียนไม่ได้ จะต้องศึกษาความทันสมัยจากผู้ประกอบการเสมอ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะยืนไม่ได้เลย ถ้าผู้ประกอบการไม่เห็นความสำคัญตรงนี้


      “ดิฉันเป็นคณบดีก็ขอต้องขอขอบคุณที่ทางช่อง 3 ให้ความสำคัญและให้คุณค่ากับการศึกษาและนักศึกษาทุกคน โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี และคาดว่าน่าจะมีโครงการอีกหลายๆ โครงการ ตัวดิฉันเองพยายามให้นักศึกษาได้โอกาสลงพื้นที่ของประสบการณ์จริง ก่อนที่จะเรียนจบ เพื่อที่ทุกท่านจะได้นักศึกษาที่มีคุณภาพจริงๆ ไม่ใช่นักศึกษาจากกระดาษ” คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์กล่าว

       โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์หลักคือ ร่วมกันให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกงานให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ Work Base Learning รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท และการแลกเปลี่ยนวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของบริษัทหรือสถาบันการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน สร้างให้เกิดคนที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมด้านบันเทิง ตามข้อตกลงที่ได้ร่วมกับ ทั้ง 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

ขอบคุณแหล่งที่มา  : 3Plus News