หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

admin cca
2022-03-20 22:45:32