หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาบรรยายให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงาน และเตรียมตัวในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาบรรยายให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงาน และเตรียมตัวในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

admin cca
2022-03-20 22:36:37

         บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มาบรรยายให้นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่การทำงาน และเตรียมตัวในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

         โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา และดร.สาวิตรี สุวรรณโณ  ดร. นันทิดา โอฐกรรมผู้บริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณพิศิษฐ์ นพหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณสรีตลา ขัตติยพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4

         ทั้งนี้มีการพูดคุยความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่นการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์