หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผู้บริหาร และหัวหน้าสาขา จัดการประชุมกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผู้บริหาร และหัวหน้าสาขา จัดการประชุมกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

admin cca
2022-03-20 22:33:02


     วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ผู้บริหาร และหัวหน้าสาขา จัดการประชุมกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์