หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

admin cca
2022-04-18 01:24:03


      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota) ประเภทความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และโครงการทุนเพชรสุนันทา

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01