หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > “นักศึกษาโฆษณาฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดโฆษณาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ”ในโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี
“นักศึกษาโฆษณาฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดโฆษณาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ”ในโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี

admin cca
2021-11-14 23:58:42

          “นักศึกษาโฆษณาฯ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัลชมเชยโครงการประกวดโฆษณาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ”ในโครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีที่ 5 นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปีในการนี้ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาฯ ประกอบด้วย นายนพวัฒน์ ทวีนวกิจเจริญ นายปรีดา แก้วใจ นางสาวพิยดา ทองประสงค์ และนางสาวชุติภา สุนันทาภาณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา

      "Advertising students Suan Sunandha College of Communication Arts won a consolation prize for the Her Majesty's Cup Advertisement Project "In the Workshop and Advertising Film Contest Year 5 Thai-Danish Milk 60 years. Thaweenawakitcharoen, Mr. Preeda Kaewjai, Ms. Piyada Thongprasong and Ms. Chutipa Sunantapa, with Assistant Professor Dr. Prakikawil Srichinda is an advisor that is one of the pride of Suan Sunandha Communication Arts people. 

งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์