หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” โดยได้รับรางวัลรองชนะเล
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ ภายใต้โครงการ “ไทยทะยาน” ในแนวคิด “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” โดยได้รับรางวัลรองชนะเล

admin cca
2022-04-18 01:15:30