หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือกับ คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในการทำความร่วมมือเรียนร่วมในสถานประกอบการและทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
ประชุมหารือกับ คุณรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ในการทำความร่วมมือเรียนร่วมในสถานประกอบการและทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

admin cca
2021-12-16 15:12:26