หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

admin cca
2022-03-20 22:21:41

        วันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 10.00-12.00 น. ฝ่ายบริหารงานบุคคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการ) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดี เป็นประธาน ร่วมพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อรับค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทางวิชาการ) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรวดี ไวยวาสนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิมล อาภาผล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 1


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์