หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ประชุมหารือและปรับแก้แผนการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับกับกระแสความนิยมทั้งของผู้ประกอบการและนักศึกษาเพื่อมุ่งที่จะผลักดันให้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่พัฒนาบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพตามนโ
ประชุมหารือและปรับแก้แผนการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ยังคงเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับกับกระแสความนิยมทั้งของผู้ประกอบการและนักศึกษาเพื่อมุ่งที่จะผลักดันให้หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่พัฒนาบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพตามนโ

admin cca
2022-05-18 14:36:43