หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565
นายเอกนรินทร์ ปิยะปัญญามงคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเขียนหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565

admin cca
2022-04-18 01:15:44