หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

admin cca
2022-03-20 22:16:34