หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รวบอีเวนท์ของชาวนิเทศ!! ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่' 67 ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
รวบอีเวนท์ของชาวนิเทศ!! ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาใหม่' 67 ของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ...
2024-06-17 01:29:28
หลักสูตร 3 ปี เรียนยืดหยุ่น เรียนที่นิเทศฯสวนนัน #ภาคพิเศษ #นิเทศสวนนัน
หลักสูตร 3 ปี เรียนยืดหยุ่น เรียนที่นิเทศฯสวนนัน #ภาคพิเศษ #นิเทศสวนนัน #ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย #จัด ...
2024-06-17 01:29:28
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2567
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่นที่ 17 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ...
2024-06-17 01:29:14
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร ...
2024-06-17 01:21:55
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ส่งมอบโอนครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ให้กับ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ส่งมอบโอนครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ให้กับ วิทยาลัยสถาปัตยกรร ...
2024-06-17 01:15:17
แจ้งน้องๆ เฉพาะนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบ Direct Admisson 67 สแกนเข้าไลน์กลุ่ม
แจ้งน้องๆ รอบ Direct Admisson 67 สแกนเข้าไลน์กลุ่ม เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการกรอกประวัตินักศึก ...
2024-06-17 01:09:41
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับโครงการ Green University
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับโครงการ Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเข ...
2024-06-17 01:02:09
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแขนงวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแขนงวิชา และอา ...
2024-06-17 00:59:10
รอบสุดท้ายมาแล้ววว!!
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รอบรับตรงอิสระ (รอบ 5) ตั้งแต่วันที่ 7-19 มิถุ ...
2024-06-17 00:56:21
ข่าวย้อนหลัง