หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วมกิจกรรม วังหนังครั้งที่ 7
ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.กฤ ...
2023-04-15 18:19:57
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 4/2565
     ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ...
2023-04-15 17:25:37
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2566
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2566 โดยมี ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัต ...
2023-04-15 17:19:43
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภา ...
2023-04-15 17:15:15
เตรียมตัวคลิกสมัครได้เลย!! 7 พ.ค. นี้ เริ่มรับสมัครรอบที่ 3 (Admission) เรียนอิสระ พัฒนาทักษะด้านนิเทศฯ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 7- 13 พ.ค ...
2023-04-15 17:06:55
อาจารย์สาขาโฆษณาฯ สวนสุนันทา ร่วม Up skill อัพเดทเทรนด์สื่อโฆษณาในงาน “2023 Media Industry Update”
อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินด ...
2023-04-15 17:00:59
เด็กนิเทศศาสตร์เตรียมพร้อมแลกเปลี่ยน Universiti Utara Malaysia
ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.สมทบ  แก้วเชื้อ รองคณบดีฝ่าย ...
2023-04-15 16:55:36
ข่าวย้อนหลัง