หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร
ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 1 ผ่านการสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปุณรภา ประดิษฐพงษ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2023-03-19 20:03:11
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1/2566
      ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณ ...
2023-03-19 19:33:12
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เตรียมตัวเฮอีกรอบ! !บริษัท บาโอจิ รองเท้า local brand อันดับ 1 ของไทย
     นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์เตรียมตัวเฮอีกรอบ! !บริษัท บาโอจิ รองเท้า local brand ...
2023-03-19 18:37:21
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
     วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPE ...
2023-03-19 15:47:50
ข่าวย้อนหลัง