หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร
ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร

คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2567
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร ...
2024-06-17 01:21:55
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ส่งมอบโอนครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ให้กับ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ส่งมอบโอนครุภัณฑ์โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด ให้กับ วิทยาลัยสถาปัตยกรร ...
2024-06-17 01:15:17
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับโครงการ Green University
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้กับโครงการ Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเข ...
2024-06-17 01:02:09
คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแขนงวิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าแขนงวิชา และอา ...
2024-06-17 00:59:10
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมความเข้าใจเรื่องแผนรับและการปรับหลักสูตร กับอาจารย์ประจำแขนงการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดการประชุมความเข้าใจเรื่องแผนรับและการปรับหลักสูตรกับอาจารย์ประจำแขนงการสร้างส ...
2024-06-17 00:51:16
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2567
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเข ...
2024-06-17 00:49:00
บุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 144 ปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ร่วมพิธีบำ ...
2024-06-17 00:30:31
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิสรี ไพเราะ หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ในโอกาสที่ได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อิสรี ไพเราะ หัวหน้าแขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด ใ ...
2024-06-17 00:17:13
ข่าวย้อนหลัง