หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร
ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 67 เวลา 08.30 น.  ดร.สมทบ  แก้วเชื้อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมด้วยหัวหน้า ...
2024-02-19 12:13:39
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีมนัสคารวะ ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา โดยสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และองค์การนักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระร ...
2024-02-19 12:10:46
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จารุวรรณ์ ชื่นฤทัย นักศึกษาปริญญาเอกผ่านการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการสื่อสารกัญชาผ่านสื่อออนไลน์”
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จารุวรรณ์ ชื่นฤทัย นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2024-02-19 11:44:14
ร่วมดูงานและรับฟัง ผู้บริหารจากบีอีซี เทโร ไทยรัฐทีวี และจาก LG บรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้รับเชิญจาก Partner สำคัญของวงการผลิตภ ...
2024-02-19 11:13:43
อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ร่วมหารือกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-6
อาจารย์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ทุกแขนง ร่วมหารือกิจกรรมเพื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-67  โดยเป็ ...
2024-01-17 20:18:57
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2566
Asst. Prof. Kanpas Utapao, Dean of the College of Communication Arts, administrators and personnel o ...
2023-11-20 04:16:47
ข่าวย้อนหลัง