หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา Soft Skills โดยใช้ทักษะวิศวกรสังคม (ระดับผู้นำนักศึกษา)
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึก ...
2023-04-15 16:19:36
ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับฟังการบรรยายสุด Exclusive ในหัวข้อ “การสร้าง Inspiration ในการผลิตสื่อ”
ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับฟังการบรรยายสุด Exclusive &nbs ...
2023-04-15 16:06:31
โครงการ “3 เร่ง 3 ลด 3 เพิ่ม ฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย... ทางรอดประเทศไทย”
ดร.บัญยง พูลทรัพย์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอา ...
2023-04-15 16:02:38
สถาบันภาษา นำคณะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ยินดีกับนักศึกษา 2 ท่านของวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ ทั้งสองได้เดินทางไปนำเสนอโดย ...
2023-03-19 20:49:00
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม CCA Music Party ครั้งที่ 57
    สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม CCA Music Part ...
2023-03-19 20:20:43
ข่าวย้อนหลัง