หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา
ข่าวนักศึกษา

“ความฝันเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไร” เฌอปราง อารีย์กุล กับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต
เฌอปราง อารีย์กุล แฟนคลับวงไอดอลญี่ปุ่นสู่สมาชิก BNK รุ่น 1 ส่งต่อแรงบันดาลใจและความฝันมากมายให้กับค ...
2024-03-19 15:22:53
เด็กนิเทศ ,เด็ก ศิลปกรรม คว้ารางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ SAVE แหล่งน้ำ SAVE สังคม
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ชั้น 6 อาคาร 57 คณะวิทยาการจั ...
2024-03-19 15:14:17
โครงการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์มืออาชีพผ่านการสร้างสรรค์ละครเวที เรื่องใครฆ่าเตี่ย ด้วยสื่อผสม (Mixed Media)
workshop กับนักแสดงละครเวที ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์มืออาชีพผ่านการสร้างสรรค์ละครเวที เรื่ ...
2024-03-19 15:00:01
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้าดูงานที่ สตูดิโอ ดูการถ่ายทำรายการ
นักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เข้าดูงานที่ สตูดิโอ ดูการถ่ายทำรายการ ความรู้ในการบันทึกถ่าย ...
2024-02-19 10:34:15
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “The impact of artificial intelligence-generated content on users in Chinese social media and its development trends: A case of Xiaohongshu Application”
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หัวข้ ...
2024-01-17 20:35:19
วันที่ 2-3 เรียนรู้ที่ปูซาน นักเรียนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ #สวนสุนันทา
วันที่ 2-3 เรียนรู้ที่ปูซาน นักเรียนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์#สวนสุนันทาที่ได้รับทุนอบรมด้านสื่อระยะสั้น ร ...
2024-01-17 19:42:36
วันที่ 1 เรียนรู้ที่ปูซาน นักเรียนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ #สวนสุนันทา ที่ได้รับทุนอบรมด้านสื่อระยะสั้น รุ่นที่ 1
     วันที่ 1 เรียนรู้ที่ปูซาน นักเรียนวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ #สวนสุนันทา ที่ได้รับ ...
2024-01-17 19:31:21
รับความรู้ด้านการตลาดและการสื่อสารกันไปเต็มที่ กับโครงการ "Meet the Professor to be Professional Project : Zooming the Importance of User Experience Lenses"
 รับความรู้ด้านการตลาดและการสื่อสารกันไปเต็มที่ กับโครงการ "Meet the Professor to be Profe ...
2023-07-18 22:14:32
ข่าวย้อนหลัง