หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์/ประกวด > ชมรมถ่ายภาพ CLS PHOTO CLUB ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ " การใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ชิงถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท
ชมรมถ่ายภาพ CLS PHOTO CLUB ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ " การใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ชิงถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาท

admin cca
2022-05-18 15:50:30