หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ว.นิเทศศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (เข็มที่ 2)
ว.นิเทศศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (เข็มที่ 2)

admin cca
2021-09-16 18:17:18

      ว.นิเทศศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 (เข็มที่ 2) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.  ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน Covid-19 โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการคณาจารย์ นักศึกษา และผู้มารับบริการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ต่อไป