หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการอบรมออกแบบเนื้อหาการสอน และเว็บไซต์ส่วนตัว LMS เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการอบรมออกแบบเนื้อหาการสอน และเว็บไซต์ส่วนตัว LMS เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์

admin cca
2021-09-16 18:12:44

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลา 8.30 น. ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการอบรมออกแบบเนื้อหาการสอน และเว็บไซต์ส่วนตัว LMS เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑามาศ สว่างใจ ตำแหน่ง Marketing Manager จากบริษัท SHIFT Tacadamy เป็นวิทยากร จากเว็บสุดทันสมัย และว่าที่ ร.ต.หญิงอนุสรา จันทร์ประภาส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แนะนำวิธีการใช้งานในเว็บไซต์ส่วนตัวอาจารย์เพื่อให้มีความสวยงาม ทันสมัย บรรยากาศการอบรมสนุกสนาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนต่อไป


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-942-3638

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์