หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมคณะอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564
ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมคณะอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

admin cca
2021-09-16 18:06:53

         เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมคณะอำนวยการวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-942-3638

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

  cca , ssru