หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ร่วมประชุมความคืบหน้ากับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z
ร่วมประชุมความคืบหน้ากับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z

admin cca
2021-12-16 14:02:00

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมความคืบหน้ากับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในโครงการ Hackathon Cultural : Coolture Gen Z โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ เป็นประธานพร้อมด้วย นายพจน์ระพี ทองกัญชร และนางสาวสิริธรรม ณ ระนอง จากสำนักงานปลัดกระทรวง อว. รวมถึงทีมงานผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนอโครงการ Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z ซึ่งคาดว่าจะเป็นการทำกิจกรรมความเป็นไทยร่วมกันกับราชภัฏทั่วประเทศ และภาคเอกชน เร็วๆ นี้

ขอบคุณภาพ :น้องต่ายประชาสัมพันธ์


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์