หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ประชุมระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)
ประชุมระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

admin cca
2021-08-18 10:24:36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญภัส อู่ตะเภา รักษาการคณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 

ร่วมประชุมระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)