หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวผู้บริหาร / อาจารย์ / บุคลากร > ดร.บัญยง พูลทรัพย์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เป็นเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ CCA Open House Online EP.1
ดร.บัญยง พูลทรัพย์ (รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนิเทศศาสตร์) เป็นเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ CCA Open House Online EP.1

admin cca
2021-12-16 13:40:51


งานประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

www.cca.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร.065-242-7588

Facebook Fanpage : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์